Våre Hunder:

Bernere: Jaku - Kalifa - Ikaros - Jamba - Impala - Olivia- yukkon - Whimsy - Desta - Uberto - Java
            Inka - Nikko - Sybell - Knotten - Trixi - Kimmy - Pippi  Mi    Bianca