Her skal jeg sett inn noen av Odas utstillingsresultater

Sted-Dato
Dommer
Resultat
Oslo 21.08-2004 Joao Vacas
1jk.1jkk.HP.2VK. CK. 4 BTK