Regnr: og HD - AA resultater på 30 avkom.

30 valper  avlest: 26 valper  er HD frie - 3 stk er rtg med C som er svak grad,uten forkalkninger.

En  har middels grad -D

28 valper avlest frie for AA.

En valp  som er HD rtg er ikke rtg for AA og en har C i AA ,som er svak grad.

 

13106/04 p.kull Zandrina' Rina Reece og Mimas
13105/04  
13107/04       Død av lungebetenelse 4 mnd gml.
13104/04 Q. kullet Apoletano' Issimiake og Mimas kullet
13102/04  
13100/04  
13103/04  
13101/04   ikke forkalkning
22064/04 R.kullet Apoletano's Choi Bong Ryol og Mimas kullet
22063/04   A A
22066/04  
22062/04  
22067/04  
22060/04   D   ikke rtg for aa
22065/04  
22061/04  
09232/05 T.kullet.rtg i april/mai 2006 A A Apoletano's Choi Bong Ryol og Mimas kullet
09237/05   A A
09233/05   A A
09238/05   A A
09230/05   C A
09231/05       Døde som valp. spiste giftig sopp.
09234/05   A A
09235/05   A A
09236/05   A A
23093/04   Zandrina' Angels og Mimas kullet
23092/04    C en side. ikke forkalkning
23091/04  
23096/04  
23094/04  
23090/04  
23095/04   A A