2001 Watchung Specialty Best of Sweeps, 2001 Nashoba Valley Regional
Reserve Winners Dog, 2002 Eukanuba Tournament of Champions BOB Harrisburg,
2003 Canadian National Specialty Reserve Winners Dog, 2004 Norwegian National BIS,
CH Titled in Finland, Norway, Sweden, Denmark and Nordic CH

DKUCH
INTUCH
NORDUCH
USCH

 


Indian Hills Showtime V Keilissa 
S61174/2003   HD:A A:A

Hipsclear/ A.elbow 0

USCH
Keilissa's Big Ben 
AKCWP88475103  
USCH
Keilissa's Winter Bliss 
AKCWP60146311   
USCH
Keilissa's Eye Of The Storm 
AKCWP63814705   
USCH
Indian Hills Baby Bi-Onyx 
AKCWP88271805   
USCH
Keilissa's Bi-Onyx 
AKCWP72057203   
Indian Hill Spirit
AKCWP70266301   

N UCH
Apoletano's Kokkobaiah 
11484/02   HD:A A:A

Fra et kull på 7 .Alle HD A .

From litter 7.All hips Clear/A

6 elbow 0

one C

Corabarnas Harley Mirason 
00941/97   H:A A:A
Fra et kull på 5. Alle HD frie A

From litter 5 all hips clear/A. elbow 0

S DK INT UCH
macis kempe dansk 
S29490/91   HD:A

Mira Coradatter 
30872/93   HD:A AA:A

From litter 8. All hipsclear/ A. elbow 0

NORD UCH NORDV-02
Catarina Carera Av Hiselfoss
09391/99   HD:A A:A

Fra et kull på 6. Alle HD frie A

From litter 6 All hips clear/A

DKNFINNORDINTUCHEUV97KBH97VV
Sennetta's Sixten 
DK29013/95   HD:A

Simiti's After Eight
07288/97 

HD fri A- AA fri.

Fra et kull på 5- Alle HD frie A  

From litter 5.all fri hips clear A. 

 

Her er info om søsken og pa linken her finner du statistikk HD -AA fra far siden. .

 

Apoletano's Unbrokon Divotion

14051/05

T

HD Fri A

AA Fri

Tenner og bitt ok

Hvite labber

Apoletano's Unike Sofus

14047/05

H

HD Fri A.

AA- C

Tenner bitt ok

ikke stilt ut.

Apoletano's Uno

14048/05

H

HD Fri A.

AA-

ok

HP Godkjent for avl

Apoletano's Unsolved Mysteri

14045/05

BIR Valp

H

FRi HD A.

AA FRi

Alle tenner bitt ok

Min hund

HP

Godkjent for avl

Apoletano's Uppercut

14050/05

Bir/BIS Valp

T

HD Fri A. AA. Fri

Alle tenner, Bitt ok.

Min hund

HP

Godkjent for avl

Apoletano's Uredde Lillebror

14049/05

H

HD FRi A.AA fri

ok

HP Godkjent for avl

Apoletano's Usher Of Norway

14046/05

BIM Valp

H

HD fri A.

AA fri

Alle tenner, bitt ok.

CK Godkjent for avl