21 mnd. Bildet tatt på Rud Hauger Spesialutstilling for rasen