NBSK's retningslinjer for avl og oppdrett
 1. Avlsdyret og alle dets søsken og foreldre skal være sosialt og fysisk veltilpasset, og ha utviklet et riktig adferdsmønster. Vurdering av gemytt og helsemessig status blir gjort på bakgrunn av utstillingskritikker, tester og erklæring fra hundens eier og oppdretter. Avlsdyrets foreldre skal til enhver tid følge gjeldende krav til HD- og AA-status.

 2. Avlsdyret skal ha oppnådd 1AK eller HP i junior- eller unghundklasse på offisiell utstilling.

 3. 50% av helsøsken inklusiv avlsdyret, skal være HD-frie. Ikke-røntget hund regnes som dysplast. Ved dokumentert bortgang i kullet før fyllte to år som ikke kan tilbakeskrives til HD, tas disse ikke med i beregningen.

 4. 35% av kullet som avlsdyret kommer fra, skal være fri for AA. Svak grad AA tillates brukt, men kun mot fritt.

 5. Avlstispen skal ha fylt to år før første fødsel.
  Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tipse har 2 kull i løpet av et år, bør den ha minst et års pause før neste valpekull fødes.
  Tisper som har fylt syv år, skal vise opp veterinærattest før paring finner sted.
 6. Etter kullet der den 30.valpen blir født settes avlsdyret på stopp for avkomsgransking. Kull utover dette gjøres avhengig av avkomsgranskingens resultat. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5% av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år.
  En hannhund som har nådd denne grensen med tilfredstillende resultat, tillates å ha 10-15 valper pr.år etter fylte 7 år.

 7. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søsken barn, eller ha høyere innavlsgrad enn dette!
 8. På importerte hunder, sædimporter og ved bruk av avlsdyr i utlandet (ikke Sverige) gjelder ikke AA- og HD-kravene til søsken. Om AA og HD-staus på søsken er kjent skal disse imidlertid taes hensyn til.

 9. Avlsrådet kan i spesielle tilfeller dispensere fra reglene ved godkjenning der det foreligger veterinærattest.

 10. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomgransking skal HD-resultatet for avkom være mindre enn 20%, og for AA mindre enn 35%. For avkomsresultat på 20-25% HD og 35-40% AA, gis avlsdyret anbefaling på anvendelse av ytterligere 10 til 15 valper. Kontinuerlig oppfølging av avkom skal skje. En kullkombinasjon med over tre valper gjentas ikke før kullet er avkomsgransket og tilfredsstiller avlsreglenes krav.

 11. En avlsdyr får ha 10-15 nye avkom dersom et kull har sterkt avvikende resultat med hensyn til avkomsgranskingen. Dette forutsetter at de øvrige kull tilfredstiller gjeldene krav til frigivelse.

 12. Hunder som har hatt meningitt skal ikke få brukes i avl. Hunder som har gitt meningitt må bare brukes på ikke-registrerte meningittbelastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.

 13. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Dokumentasjon fra siste utstillingskritikk hvor bittet er nevnt, er gjeldende.
  Det tolereres mangel av opptil to tenner.

 14. I tillegg skal alle følge NKK's etiske retningslinjer for avl og oppdrett!
Retningslinjene ble justert siste gang på generalforsamlingen 01.04.2006