Todd har flyttet til sin gode far og mor her på Notodden

 

Todd er en flott bernergutt:))

 

5 uker gammel :))

 

 

 

En måned

14 dager