Merete mede sin kjære hund Qunitana

 

Her ser du  Fredrik og Shiba.

 

 

 

Pippo går med genser på. han har fjerna noen uskyldige kuler

 

Bente og QP

 

Pippo i snøen